Regulamin

Regulamin szkoły jogi&pilates manomani

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu. Prosimy o zachowanie czystości, higieny oraz ciszy na terenie całego obiektu.

1. Karnety i zniżki

 • wszystkie karnety są ważne 30 dni od daty zakupu.
 • zajęcia niewykorzystane przechodzą na następny karnet – nie więcej niż 2 wejścia, tylko w momencie zakupu nowego karnetu.
 • PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ
 • zawieszenie karnetu jest możliwie tylko w wyjątkowych sytuacjach, np ciąża, wypadek
 • karnety są wystawiane imiennie i nie podlegają zamianie.
 • karnety z cenniku Joga dla Seniorów upoważniają tylko do uczestnictwa w zajęciach Joga dla Seniorów.
 • zajęcia Joga dla Seniorów są przeznaczone dla osób po 60 roku życia bez medycznych przeciwwskazań do łagodnych ćwiczeń.
 • zniżka studencka -15 % (na karnety 8, 12, 16 wejść) przysługuje za okazaniem indeksu i do 26 roku życia.
 • zniżka Ucznia Manomani – 10% – przysługuje tylko posiadaczom certyfikatu, który otrzymuje się po roku regularnej praktyki. Zniżkę można wykorzystać przy zakupie karnetów (od 8 wejść) lub warsztatów. Należy się jednoznacznie określić.
 • Karnet rodzinny– zniżka 10% przysługuje członkom rodziny ( dzieci, współmałżonkowie) przy zakupie karnetów (od 8 wejść).
 • karty Benefit Multisport i Medicoversport są honorowane na kursach początkujących za dopłatą w wysokości wieloktorności liczby zajęć ( 10 zajęć- 100 pln, 12 zajęć- 120 pln, itd).
 • promocje i zniżki nie łączą się.
 • treningi personalne – zajęcia odwołane dzień przed umówionym terminem (do g.15.00) płatne 50%, w dniu treningu – 100 %.

2. Zdrowie

 • w zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 • panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi.
 • wszelkie dolegliwości zdrowotne (w tym menstruację) powinno zgłosić się osobie prowadzącej przed zajęciami.
 • wszelkie problemy podczas praktyki, jak np. ból, nadmierne napięcie, brak oddechu, należy natychmiast skonsultować z nauczycielem.

3. Higiena ćwiczeń

 • dla komfortu własnego i innych zachowujemy zasady higieny – czysty strój do ćwiczeń, czyste stopy, nie nadużywamy perfum.
 • osoby ćwiczące w szkole dłużej niż jeden miesiąc oraz osoby z chorobami skóry powinny korzystać z własnych mat.
 • na zajęcia należy przyjść minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 • jeśli się spóźnimy na jogę, wchodzimy dopiero po rozpoczynającym zajęcia wyciszeniu.
 • po rozpoczęciu zajęć bez poinformowania o tym prowadzącego, nie można sali opuścić.
 • obowiązujący strój: wygodne, niekrępujące ruchów ubranie, przylegające do ciała. Jogę ćwiczy się boso , pilates można w skarpetkach.
 • na salę nie wchodzimy w obuwiu, nawet w klapkach.
 • zachowanie ciszy: przed zajęciami na recepcji oraz w trakcie zajęć na sali – nie powinno się rozmawiać, należy wyłączyć telefony komórkowe.

4. Bezpieczeństwo

 • trakcie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela, nie wolno wzajemnie sobie pomagać w wykonywaniu asan bez jego zgody.
 • po zajęciach sprzęt oraz wykorzystywane pomoce powinny zostać odłożone na właściwe miejsce.
 • nauczyciel może bez podania przyczyny nie zgodzić się, aby dana osoba brała udział w jego zajęciach. W takim wypadku przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 • na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione (posiadaniem karnetu lub innej karty wstępu na zajęcia)

5. Mienie

 • szkoła jogi&pilates Manomani nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szkole.
 • szkoła jogi&pilates Manomani nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.