Polityka Cookies

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące ochrony danych osobowych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, tzw. RODO). Przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Gutterwil Manomani, ul. Tadeusza Kościuszki 34, 50-012 Wrocław, (dalej: „Administrator”). 
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 34, 50-012 Wrocław lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marianna@manomani.pl lub pod nr tel. 607 608 639.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe uzyskane podczas korzystania przez Pana/Panią z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie oraz w związku z korzystaniem przez nas na stronie z plików cookie przetwarzane są w celu:

 1. odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie;
 2. poprawy funkcjonalności strony internetowej. 

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych?

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). tj. uzyskana na przetwarzanie danych osobowych zgoda. 
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od dnia rozpoczęcia przetwarzania danych ze skutkiem na ostatni dzień roku, w którym upływa ww. okres.

IV. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

 1. Pana/Pani dane osobowe Administrator może ujawnić:
  1. podmiotom świadczącym dla niego usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  2. podmiotom świadczącym dla niego usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

V. Jakie uprawnienia mi przysługują?

 1. W każdej chwili może Pan/Pani żądać od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto w zakresie udzielonych zgód ma Pan/Pani prawo w każdym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.

VI. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Niezależnie od uprawnień określonych w V przysługuje Panu/Pani w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Po otrzymaniu od Pana/Pani sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, o ile przepisy prawne nie nakazują inaczej.

VII. Czy mam prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa. 

VIII. Jak są chronione moje danych osobowe?
Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa, w tym RODO. Dokłada on wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.