Wrocław. Joga i Pilates Manomani
certyfikat-iyengara
Regulamin

Regulamin szkoły jogi&pilates manomani

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu. Prosimy o zachowanie czystości, higieny oraz ciszy na terenie całego obiektu

1.    Karnety i zniżki
-wszystkie karnety są ważne 30 dni od daty zakupu.
-zajęcia niewykorzystane nie przechodzą na następny karnet.
- płatność tylko gotówką.
-zawieszenie karnetu jest możliwie tylko w wyjątkowych sytuacjach.
-karnety są wystawiane imiennie i nie podlegają zamianie.
-zniżka studencka ( na karnety 8, 12, 16 wejść) przysługuje za okazaniem indeksu i do 26 roku życia
- zniżka Ucznia Manomani - 10%- przysługuje tylko posiadaczom certyfikatu, który otrzymuje się po roku regularnej praktyki. Zniżkę można wykorzystać przy zakupie karnetów lub warsztatów. Należy się jednoznacznie określić.
- karty benefit multisport są honorowane na kursach początkujących za dopłatą w wysokości dwóch ryczałtów, karty OK system za warunkowo zwrotną kaucją 80 pln.
-promocje i zniżki nie łączą się.
-treningi personalne -zajęcia odwołane dzień przed umówionym terminem (do g.15.00) płatne 50%, w dniu treningu- 100 %.

2.    Zdrowie
-w zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
-panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi.
-wszelkie dolegliwości zdrowotne (w tym menstruację) powinno zgłosić się osobie prowadzącej przed zajęciami.
- wszelkie problemy podczas praktyki, jak np. ból, nadmierne napięcie, brak oddechu, należy natychmiast skonsultować z nauczycielem.

3.    Higienia ćwiczeń
-dla komfortu własnego i innych zachowujemy zasady higieny- czysty strój do ćwiczeń, czyste stopy, nie nadużywamy perfum.
-osoby ćwiczące w szkole dłużej niż jeden miesiąc oraz osoby z chorobami skóry powinny korzystać z własnych mat.
-na zajęcia należy przyjść minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem.
-jeśli się spóźnimy na jogę, wchodzimy dopiero po rozpoczynającym zajęcia wyciszeniu
-po rozpoczęciu zajęć bez poinformowania o tym prowadzącego, nie można sali opuścić.
-obowiązujący strój: wygodne, niekrępujące ruchów ubranie, przylegające do ciała. Jogę ćwiczy się boso , pilates można w skarpetkach.
- na salę nie wchodzimy w obuwiu, nawet w klapkach.
-zachowanie ciszy: przed zajęciami na recepcji oraz w trakcie zajęć na sali -nie powinno się rozmawiać, należy wyłączyć telefony komórkowe.

4. Bezpieczeństwo
- trakcie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela, nie wolno wzajemnie sobie pomagać w wykonywaniu asan bez jego zgody.
-po zajęciach sprzęt oraz wykorzystywane pomoce powinny zostać odłożone na właściwe miejsce.
-nauczyciel może bez podania przyczyny nie zgodzić się, aby dana osoba brała udział w jego zajęciach. W takim wypadku przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia
- na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione (posiadaniem karnetu lub innej karty wstępu na zajęcia)
5. Mienie
-szkoła jogi&pilates Manomani nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szkole.
-szkoła jogi&pilates Manomani nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

MARIA GUTTERWIL - 0 607 608 639
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
Cms by
Zapraszamy na zajęcia joga we Wrocławiu